Statement of Erlinda Lacaba-Echanis, wife of Ka Randy Echanis, demanding the release of his remains

Statement of Erlinda Lacaba-Echanis, wife of Ka Randy Echanis, demanding the release of his remains

“Nananawagan po kami na kagyat na ibalik sa pamilya ang katawan, ang bangkay ni Randall Echanis, ni Ka Randy. Ang pamilya po ang may karapatan sa bangkay. Ang hindi po namin mainti dihan ay bakit hino-hold nila yung bangkay eh patay na yung tao. Kung may dapat silang imbestigahan hindi yung patay ang iimbestigahan nila kasi patay na yun. Sana bigyan kami ng pagkakataon na makasama namin maiparamdam namin ang aming pagdadalamhati. Kaya nananawagan po ako. Nais namin ng kapayapaan. Nananawagan ako kay Presidente Duterte, makialam siya. Makialam na siya. Alam naman niya na walang kasalanan ang aking asawa para patayin kung sinuman ang pumatay sa kanya. At sa mamamayang Pilipino, nananawagan ako na suportahan ang pakikibaka, ang adbokasiya ni Randall Echanis. Ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, ang pakikibaka para sa pambansang industriyalisasyon, lalo na sa mga kabataan.”

Erlinda Lacaba-Echanis demanding the release of the remains of Ka Randy Echanis at a Laloma funeral home.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *